Sociale Ydelser i Danmark 2020

Hvilke sociale ydelser og tilskud kan man ansøge om i Danmark? Vi giver her et overblik over de sociale ydelser der tilbydes i Danmark anno 2020.

Sociale Ydelser i Danmark 2020

Da vi i Danmark lever i et velfærdssamfund, er det muligt og modtage sociale ydelser, som giver en støtte til privatøkonomien.

De sociale ydelser i Danmark i 2020 kan modtages, hvis man er i målgruppen for den enkelte ydelse. Det er dermed ikke alle danskere der kan modtage alle ydelser.

Vi har nedenfor samlet et overblik over de ydelser, der tilbydes i Danmark

Hvad er sociale ydelser?

Ydelser enten tildeles af staten eller kommunen til den enkelte borger, som en hjælp til den daglige økonomi.sociale ydelser i Danmark
Social ydelser kan enten tildeles i form af kontante tilskud, rabatter, fripladser eller som naturalier – såsom hjemmehjælpen til de ældre.

Hvor meget bruger vi på sociale ydelser i Danmark

I 2012 blev der brugt ca. 460 milliarder kroner i den offentlige sektor på sociale ydelser. Heraf udgjorde ca. 1/3 af dette de ældre (149 milliarder), hvor en af de største poster var folkepensionen.

Oversigt over  ydelser i Danmark

 • Boligstøtte
 • Børnepenge
 • Folkepension
 • Kontanthjælp
 • Efterløn
 • Sygedagpenge
 • Barselsdagpenge
 • Førtidspension
 • Dagpenge
 • SU
 • Uddannelseshjælp
 • Børnetilskud
 • Ressourceforløbsydelse
 • Kontantydelse
 • Ledighedsydelse
 • Fleksydelse
 • Lån til boligindskud
 • Begravelseshjælp